Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15223-1:2021

Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15223-1:2021

Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument specificeras symboler som används för att uttrycka information som
tillhandahålls för en medicinteknisk produkt. Detta dokument är tillämpligt på symboler som används i ett brett spektrum av medicintekniska produkter, som är tillgängliga globalt och behöver uppfylla olika regelkrav.
Dessa symboler kan användas på den medicintekniska produkten i sig, på dess förpackning eller i den medföljande informationen. Kraven i detta dokument gäller inte symboler som specificeras i andra standarder.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Farmakopéprodukter allmänt (11.120.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15223-1:2021

Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik, SIS/TK 355

Internationell titel: Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)

Artikelnummer: STD-80040081

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-10-04

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN ISO 15223-1:2021

Ersätter: SS-EN ISO 15223-1:2016