Standard Svensk standard · SS 24210

Värmeisolering - Termografering av hus

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13187
Omfattning
Termografering är en kvalitativ metod för lokalisering av termiska ojämnheter, inklusive lufttäthet, i husets klimatskärm. I standarden redovisas två tillämpningar av termografering av hus: Provning med värmekamera är i första hand avsedd för kontroll av totalfunktion eller utförande vid ny- och ombyggnad. Förenklad provning med värmekamera är lämplig dels i samband med undersökning av diagnoskaraktär, t ex inför en ombyggnadsprojektering, dels vid s k egenkontroll. Resultaten som erhålls vid termografering måste tolkas och bedömas av personer som har erforderlig kompetens. (Se bilaga D.) Standarden omfattar inte kvanitativ bestämning av konstruktionens värmemostånd och täthet. För sådana bestämningar måste kompletterande mätningar och bedömningar göras.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Thermal insulation - Thermography of buildings

Artikelnummer: STD-5555

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 13187