Standard Swedish standard · SS 24210

Thermal insulation - Thermography of buildings

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13187

Scope
Termografering är en kvalitativ metod för lokalisering av termiska ojämnheter, inklusive lufttäthet, i husets klimatskärm.

I standarden redovisas två tillämpningar av termografering av hus:

Provning med värmekamera är i första hand avsedd för kontroll av totalfunktion eller utförande vid ny- och ombyggnad.

Förenklad provning med värmekamera är lämplig dels i samband med undersökning av diagnoskaraktär, t ex inför en ombyggnadsprojektering, dels vid s k egenkontroll.

Resultaten som erhålls vid termografering måste tolkas och bedömas av personer som har erforderlig kompetens. (Se bilaga D.)

Standarden omfattar inte kvanitativ bestämning av konstruktionens värmemostånd och täthet. För sådana bestämningar måste kompletterande mätningar och bedömningar göras.

Subjects

Thermal insulation of buildings (91.120.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-5555

Edition: 2

Approved: 1/1/1986

No of pages: 20

Replaced by: SS-EN 13187