Standard Svensk standard · SS 21551

Byggnader - Bestämning av lufttäthet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13829
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 21551

Byggnader - Bestämning av lufttäthet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna metod gäller bestämmning av graden av luftläckning genom byggnaders omslutande delar orsakad av angivna tryckdifferenser. Metoden används för att mäta det totala läckaget genom de byggnadsdelar eller det hölje som omsluter en bestämd volym (byggnad eller del av byggnad). Metoden är inte avsedd för att bestämma en byggnads eller volyms ventilation vid naturliga tryckförhållanden. Om någon omslutande byggnadsdel inte skall ingå i mätningen, måste denna del vara lufttät eller ha lika tryck på båda sidorna under provningen. Om 55 Pa positiv och negativ tryckdifferens inte kan skapas, t ex vid bruk av byggnadens egna fläktar, kan en förenklad mätning göras enligt bilaga C. Resultatet kan dock inte anses som fullvärdigt. (Bilaga C är inte en del av standarden).

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 21551

Byggnader - Bestämning av lufttäthet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Buildings - Determination of airtightness

Artikelnummer: STD-5547

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 13829