Standard Svensk standard · SS-EN 13829

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:1996, modifierad)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9972:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13829

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:1996, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard is intended for the measurement of the air permeability of buildings or parts of buildingsin the field. It specifies the use of mechanical pressurization or depressurization of a building or partof a building. It describes the measurement of the resulting air flow rates over a range of in-door-outdoor static pressure differences.This standard is intended for the measurement of the air leakage of building envelopes of single-zonebuildings. For the purpose of this standard, many multi-zone buildings can be treated as single-zonebuildings by opening interior doors or by inducing equal pressures in adjacent zones.It does not address evaluation of air permeability through individual components.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13829

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:1996, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)

Artikelnummer: STD-29541

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-22

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 21551

Ersätts av: SS-EN ISO 9972:2015