Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9972:2015

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9972:2015

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard is intended for the measurement of the air permeability of buildings or parts of buildings in the field. It specifies the use of mechanical pressurization or depressurization of a building or part of a building. It describes the measurement of the resulting air flow rates over a range of indoor-outdoor static pressure differences. This standard is intended for the measurement of the air leakage of building envelopes of single-zone buildings.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9972:2015

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015)

Artikelnummer: STD-8015860

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-13

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13829