Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9972:2015

Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This standard is intended for the measurement of the air permeability of buildings or parts of buildings in the field. It specifies the use of mechanical pressurization or depressurization of a building or part of a building. It describes the measurement of the resulting air flow rates over a range of indoor-outdoor static pressure differences. This standard is intended for the measurement of the air leakage of building envelopes of single-zone buildings.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Byggarbeten (92.200.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8015860

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-13

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13829