Standard Swedish standard · SS 21551

Buildings - Determination of airtightness

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13829
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 21551

Buildings - Determination of airtightness
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 667 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna metod gäller bestämmning av graden av luftläckning genom byggnaders omslutande delar orsakad av angivna tryckdifferenser. Metoden används för att mäta det totala läckaget genom de byggnadsdelar eller det hölje som omsluter en bestämd volym (byggnad eller del av byggnad). Metoden är inte avsedd för att bestämma en byggnads eller volyms ventilation vid naturliga tryckförhållanden. Om någon omslutande byggnadsdel inte skall ingå i mätningen, måste denna del vara lufttät eller ha lika tryck på båda sidorna under provningen. Om 55 Pa positiv och negativ tryckdifferens inte kan skapas, t ex vid bruk av byggnadens egna fläktar, kan en förenklad mätning göras enligt bilaga C. Resultatet kan dock inte anses som fullvärdigt. (Bilaga C är inte en del av standarden).

Subjects

Thermal insulation of buildings (91.120.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 21551

Buildings - Determination of airtightness
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 667 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-5547

Edition: 2

Approved: 10/22/1986

No of pages: 8

Replaced by: SS-EN 13829