Standard Svensk standard · SS-EN 823:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the thickness of full-size products. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89475

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 823