Standard Svensk standard · SS-EN 823

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 823:2013

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness

Artikelnummer: STD-15820

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-09

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 823:2013