Standard Svensk standard · SS-EN 822:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av längd och bredd

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the length and width of full-size products. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89474

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 822