Standard Svensk standard · SS-EN 822

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av längd och bredd

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 822:2013

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15821

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-09

Antal sidor: 16

Ersätter: SIS 21116

Ersätts av: SS-EN 822:2013