Standard Svensk standard · SS-EN 14063-1:2004/AC:2007

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lös lättklinker - Del 1: Egenskapsredovisning för lösfyllnadsprodukter före installation

Status: Gällande

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (92.300.96)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

Artikelnummer: STD-57497

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-11

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 14063-1:2004