Standard Svensk standard · SS-EN 14063-1:2004

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lös lättklinker (LWA) - Del 1: Egenskapsredovisning för lösfyllnadsprodukter före installation

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 14063-1:2004/AC:2007

Omfattning
This document specifies the requirements for loose-fill expanded clay lightweight aggregate products for insitu installation in roofs, ceilings, floors and ground floors. This document is a specification for the insulation products before installation. This document also describes the product characteristics and includes procedures for testing, marking and labelling. This document does not specify the required level of a given property to be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The levels required for a given application are to be found in regulations or non-conflicting standards. This document does not specify performance requirements for airborne sound insulation and for acoustic absorption applications.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (92.300.96)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation materials and products - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

Artikelnummer: STD-38096

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 30