Standard Svensk standard · SS-EN 13472:2012

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av vattenabsorption i förformad rörisolering vid kortvarig partiell nedsänkning i vatten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the short term water absorption of preformed pipe insulation by partial immersion in water. It is applicable to thermal insulating products. NOTE It is intended to simulate the water absorption caused by exposure to rain for 24 h during product installation. If the pipe insulation is cut from a flat product, then the short term water absorption by partial immersion can be obtained from tests carried out on the flat product with similar properties in accordance with EN 1609, providing the test is carried out in the direction giving the highest water uptake.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of short term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation

Artikelnummer: STD-87794

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13472