Standard Svensk standard · SS-EN 13472

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av vattenabsorption i förformad rörisolering vid kortvarig partiell nedsänkning i vatten

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13472:2012

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of short term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation

Artikelnummer: STD-31591

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 13472:2012