Standard Svensk standard · SS-EN 12431:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the thickness of thermal insulating products for impact sound insulation in floating floor applications.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products

Artikelnummer: STD-89492

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12431 , SS-EN 12431/A1:2006