Standard Svensk standard · SS-EN 12431

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12431:2013 Tillägg: SS-EN 12431/A1:2006

Ämnesområden

Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-23935

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-06

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN 12431:2013