Standard Svensk standard · SS-EN 12431/A1:2006

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12431:2013

Ämnesområden

Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46570

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-05

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 12431

Ersätts av: SS-EN 12431:2013