Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-10: Seghet och egenskaper i tjockleksriktningen

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2009

Ämnesområden

Tekniska aspekter Eurokod 3, Stålkonstruktioner Eurokod, bro Eurokod, övrigt Metallkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness

Artikelnummer: STD-63134

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-12

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1993-1-10:2005 , SS-EN 1993-1-10:2005

Ersätts av: SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2009