Standard Svensk standard · SS-EN 1990/A1:2005/AC:2009

Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

Status: Gällande

Omfattning
Inarbetad i huvudstandarden finns ej som separat dokument

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode - Basis of structural design

Artikelnummer: STD-71647

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-09

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1990/A1:2005