Standard Svensk standard · SS-EN 1990/A1:2005

Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1990/A1:2005/AC:2009 , SS-EN 1990/A1:2005/AC:2010

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode - Basis of structural design

Artikelnummer: STD-43576

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-22

Antal sidor: 44

Tillägg till: SS-EN 1990