Standard Svensk standard · SS-EN 1004:2005

Temporära konstruktioner - Rullställningar - Material, dimensioner, dimensionerande laster och säkerhetskrav

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard gäller för konstruktion av rullställningar av prefabricerade element med en höjd från 2,5 till 12,0 m (inomhus) och från 2,5 m till 8,0 m (utomhus). Denna standard: — ger riktlinjer vid val av huvudmått och stabiliseringsmetoder — anger säkerhetskrav och utförandekrav — ger viss information för kompletta rullställningar. ANM. I denna standard innebär "inomhus" att rullställningarna inte utsätts för vind och "utomhus" att rullställningarna utsätts för vind.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements

Artikelnummer: STD-38621

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-HD 1004