Standard Svensk standard · SS-HD 1004

Ställningar - Rullställningar av förtillverkade element - Material, mått, dimensionerande laster och säkerhetskrav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1004:2005

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads and safety requirements

Artikelnummer: STD-12844

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-01-04

Antal sidor: 59

Ersätts av: SS-EN 1004:2005