Standard Swedish standard · SS-EN 1004:2005

Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard gäller för konstruktion av rullställningar av prefabricerade element med en höjd från 2,5 till 12,0 m (inomhus) och från 2,5 m till 8,0 m (utomhus). Denna standard: — ger riktlinjer vid val av huvudmått och stabiliseringsmetoder — anger säkerhetskrav och utförandekrav — ger viss information för kompletta rullställningar. ANM. I denna standard innebär "inomhus" att rullställningarna inte utsätts för vind och "utomhus" att rullställningarna utsätts för vind.

Subjects

Construction equipment (91.220)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-38621

Edition: 1

Approved: 1/28/2005

No of pages: 64

Replaces: SS-HD 1004