Pressmeddelande · 2020-05-20

Svensk standard för äldre går på export

Svensk standard för vård och omsorg av äldre blir nu förlaga till en europastandard. Initiativet kommer från SIS, som tillsammans med nationella intressenter leder arbetet på europanivå där 16 länder deltar. Standarden är nu på remiss och det finns möjlighet att lämna åsikter. Målet är att standarden ska vara klar under nästa år.

– Populationen av äldre personer i Europa ökar, liksom antalet personer som kräver omsorgstjänster. De flesta äldre personer i Europa bor hemma och endast en minoritet får omsorg och vård i vårdhem, eftersom det är vanligare att familjen tar ett större ansvar. Det är därför viktigt att en standard spänner över hela området av omsorgstjänster, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, Svenska institutet för standarder, SIS.

– Vid standardförslagets utveckling existerade inte covid-19. Detta är därför ett utmärkt tillfälle att under remissförfarandet ta chansen att kommentera exempelvis på hygien- och smittskyddsaspekter för äldre i ordinärt och särskilt boende samt kontinuitet i vård och omsorg, säger Sarah Sim.

– Vi är nöjda över att den svenska standarden för vård och omsorg av äldre fungerat som en förlaga för att utveckla en gemensam standard i Europa. Den europeiska standarden kommer att bli mer övergripande än den svenska. Strukturmässigt är den europeiska standarden upplagd efter processer precis som ledningssystemsstandarder, till exempel ISO 9001 för kvalitet. Det gör att standarden lättare går att integrera med en organisations existerande ledningssystem. Mötet mellan svenska och europeiska experter med erfarenheter från sina respektive länder har också utvecklat standardens innehåll, säger Alexandra Antoni, projektledare vård och omsorg, Svenska institutet för standarder, SIS.

Fakta om den europeiska standarden

  • Den anger krav och rekommendationer för tjänster som tillhandahålls till den äldre personen i hemmet och i vård- och omsorgsboenden.
  • Den anger krav och rekommendationer för systematiska metoder för utförande.
  • Den är tillämplig på vård- och omsorgsutförare oberoende av struktur, organisation, äganderätt eller typ av vård- och omsorgstjänster som tillhandahålls.
  • Den kan användas på alla ledningsnivåer i organisationen för att planera, leda, tillämpa, underhålla, utveckla och förbättra kvaliteten på tjänsten.
  • Den kräver att utföraren beskriver organisationens tjänsteinnehåll.
  • Den kan användas av utföraren för interna revisioner eller självbedömning och/eller externa parter för certifiering/ackreditering för att bedöma utförarens förmåga att tillgodose den äldre personens behov och förväntningar.
  • Den kan användas vid upphandling och utbildning.

Kontaktpersoner

Sarah Sim, sektionschef Svenska institutet för standarder, SIS, sarah.sim@sis.se

Alexandra Antoni, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, alexandra.antoni@sis.se

Agneta Gunillasson, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, agneta.gunillasson@sis.se

Dan Nilsson, standardiseringschef, Svenska institutet för standarder, SIS, dan.nilsson@sis.se


Läs mer om vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.