Standard Svensk standard · SS-EN 1493:2010

Fordonslyftar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1493:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1493:2010

Fordonslyftar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller fasta, rörliga och flyttbara fordonslyftar som inte är avsedda att lyfta personer utan som är avsedda att lyfta hela fordonet för ändamålet att undersöka och arbeta på eller under fordonen medan de är i en upphöjd position. Fordonslyften får bestå av en eller flera lyftenheter.
Strömförsörjning av fordonslyften från inbyggda förbränningsmotorer behandlas inte.
Golvet eller marken som fordonslyften vilar på antas vara horisontellt.
Detta dokument gäller fordonslyftar som tillverkats ½ år efter dess publicering som
Europastandard.

Ämnesområden

Lyftplattformar (14.260) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1493:2010

Fordonslyftar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Vehicle lifts

Artikelnummer: STD-80026808

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 1493:2010

Ersätter: SS-EN 1493+A1:2008

Ersätts av: SS-EN 1493:2022