Standard Swedish standard · SS-EN 1493:2010

Vehicle lifts

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1493:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1493:2010

Vehicle lifts
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard gäller fasta, rörliga och flyttbara fordonslyftar som inte är avsedda att lyfta personer utan som är avsedda att lyfta hela fordonet för ändamålet att undersöka och arbeta på eller under fordonen medan de är i en upphöjd position. Fordonslyften får bestå av en eller flera lyftenheter.
Strömförsörjning av fordonslyften från inbyggda förbränningsmotorer behandlas inte.
Golvet eller marken som fordonslyften vilar på antas vara horisontellt.
Detta dokument gäller fordonslyftar som tillverkats ½ år efter dess publicering som
Europastandard.

Subjects

Lifting platforms (14.260) Diagnostic, maintenance and test equipment (43.180) Other (53.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1493:2010

Vehicle lifts
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80026808

Edition: 2

Approved: 8/5/2010

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 1493:2010

Replaces: SS-EN 1493+A1:2008

Replaced by: SS-EN 1493:2022