Standard Svensk standard · SS-EN 12369-2:2004

Träbaserade skivor - Karakteristiska värden för bärande konstruktioner - Del 2: Plywood

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12369-2:2011

Omfattning
This European Standard provides information on the characteristic values for use in designing structures incorporating wood based panels. The characteristic values given are as defined in ENV 1995-1-1. This standard includes the characteristic values of the mechanical properties for plywood complying with EN 636 and the requirements of EN 13986 when used in a bending mode. Advice on obtaining the characteristic values for tension and compression for plywood by either testing or calculation is provided. Conservative values for shear are also included. Characteristic values for OSB, particleboards and fibreboards are given in EN 12369-1. A further part of the standard for characteristic values of solid wood panels is in preparation.

Ämnesområden

Plywood


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2: Plywood

Artikelnummer: STD-35754

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-12

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 12369-2:2011