Standard Svensk standard · SS-EN 460

Träskydd - Naturlig beständighet hos trä - Anvisningar för krav på träs beständighet i olika riskklasser

Status: Gällande

Omfattning
This European standard gives guidance on the selection of wood species based on their natural durability to attack by wood-destroying organisms for use as solid wood or as glued laminated timber (glulam) in the hazard classes defined in EN 335-1. This standard does not consider the durability characteristics of the glue used in glued laminated timber.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15763

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-02

Antal sidor: 16