Standard Svensk standard · SS-EN 14354:2004/AC:2006

Träbaserade skivor - Fanérgolv

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14354:2017

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-57277

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-12

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 14354:2004

Ersätts av: SS-EN 14354:2017