Standard Svensk standard · SS-EN 13489:2017

Trägolv - Lamellparkett

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of multi-layer parquet elements for internal use as flooring.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements

Artikelnummer: STD-8028928

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-10

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13489