Standard Svensk standard · SS-EN ISO 128-20

Ritregler - Allmänna regler - Del 20: Linjer - Grundläggande krav (ISO 128-20:1996)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 128-2:2020

Omfattning
Contains generally applicable rules for draughting of lines used in technical drawings for the documentation of technical products. Establishes the types of lines, their designations and their configurations

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines (ISO 128-20:1996)

Artikelnummer: STD-31307

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-02

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 128-2:2020