Standard Svensk standard · SS-ISO 15223-2:2017

Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 2: framtagning, urval och validering (ISO 15223-2, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15223-2:2017

Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 2: framtagning, urval och validering (ISO 15223-2, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15223 specifies a process for developing, selecting and validating symbols for inclusion in ISO 15223-1. The purpose of this part of ISO 15223 is to ensure that symbols included in ISO 15223-1 are readily understood by the target group. If the symbol validation process detailed in this part of ISO 15223 has been complied with, then the residual risks, as defined in ISO 14971 and IEC 62366, associated with the usability of a medical device symbol are presumed to be acceptable, unless there is objective evidence to the contrary. This part of ISO 15223 is not restricted to symbols intended to meet regulatory requirements or specified in regulatory guidelines on labelling.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15223-2:2017

Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 2: framtagning, urval och validering (ISO 15223-2, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik, SIS/TK 355

Internationell titel: Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied - Part 2: Symbol development, selection and validation (ISO 15223-2, IDT)

Artikelnummer: STD-8026011

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 32