Standard Svensk standard · SS-ISO 11532:2012

Markutrustningar för flygplatser - Symboler för användning på maskiner och utrustning (ISO 11532:2012, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 11532:2018

Omfattning
1.1 This International Standard establishes common graphical symbols for use on all types of aircraft ground support equipment.

1.2 They have been compiled for the benefit of those who deal with such equipment, such asairlines, airport handling agencies, airport authorities, manufacturers, etc., in order to facilitate fast and accurate identification of controls, indicators and decals of powered and unpowered equipment.

1.3 The presentation of this International Standard is based on the recommendations of ISO/TC 145, Graphical symbols.

1.4 This International Standard is also intended to promote standardization of terms for controls, indicators, etc. for aircraft ground support equipment and alleviate language problems.

1.5 It is recommended that these graphical symbols be placed on all new equipment and retrofitted on all existing equipment as far as possible.

NOTE This International Standard is intended to be read with the documents listed in the bibliography.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Marktjänst- och underhållsutrustningar (49.100)


Produktinformation

Språk: Franska Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft ground equipment - Graphical symbols (ISO 11532:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88282

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-06

Antal sidor: 56

Ersätts av: SS-ISO 11532:2018