Standard Svensk standard · SS-ISO 11532:2018

Markutrustningar för flygplatser - Symboler för användning på maskiner och utrustning (ISO 11532:2018, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11532:2020

Omfattning
This document establishes common graphical symbols for use on all types of aircraft ground support equipment. They have been compiled for the benefit of those who deal with such equipment, such as airlines, airport handling agencies, airport authorities, manufacturers, etc., in order to facilitate fast and accurate identification of controls, indicators and decals of powered and unpowered equipment. The presentation of this document is based on the recommendations of ISO/TC 145, Graphical symbols. This document is also intended to promote standardization of terms for controls, indicators, etc. for aircraft ground support equipment and alleviate language problems. These graphical symbols are intended to be placed on all new equipment and retrofitted on all existing equipment as far as possible. NOTE This document is intended to be read with the documents listed in the bibliography.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Marktjänst- och underhållsutrustningar (49.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft ground equipment - Graphical symbols (ISO 11532:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80001413

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-21

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 11532:2012

Ersätts av: SS-EN ISO 11532:2020