Standard Svensk standard · SS-EN 80416-2

Principer för grafiska symboler för användning på utrustning - Del 2: Användning av pilar

Status: Gällande

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 2: Form and use of arrows

Artikelnummer: STD-3330216

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-19

Antal sidor: 12