Standard Svensk standard · SS-EN 50342-1

Startbatterier av bly-syratyp - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 50342-1 A 1

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Syrabatterier (29.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test

Artikelnummer: STD-3337241

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-17

Antal sidor: 25

Ersätter: SS-EN 50342-1 , SS-EN 50342-1 A 1