Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7010:2012/A6:2016

Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 6 (ISO 7010:2011/Amd 6:2014)

Status: Gällande

Omfattning
-

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10) Speciell utrustning (01.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 6 (ISO 7010:2011/Amd 6:2014)

Artikelnummer: STD-8023711

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-22

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 7010:2012