Standard Svensk standard · SS-EN 82045-1

Dokumenthantering - Del 1: Principer och metoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Document management - Part 1: Principles and methods

Artikelnummer: STD-3330303

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-19

Antal sidor: 27