Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-3

Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 3: Utvärdering av damm på stålytor, vilka förbehandlats för målning - "Tryckkänsliga tejp-metoden" (ISO 8502-3:1992)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8502-3:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-3

Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 3: Utvärdering av damm på stålytor, vilka förbehandlats för målning - "Tryckkänsliga tejp-metoden" (ISO 8502-3:1992)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Provides pictorial ratings for the assessment of the average quantity of dust as well as descriptive classes for the assessment of the average size of the dust particles. The method is based on pressing a pressure-sensitive adhesive tape on to the steel surface to be tested. It may be carried out as a "pass/fail" test by comparison with specific limits or by permanently recording the dust present on a surface by mounting the tapes used on tiles, cards or paper.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-3

Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 3: Utvärdering av damm på stålytor, vilka förbehandlats för målning - "Tryckkänsliga tejp-metoden" (ISO 8502-3:1992)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paint and related products - Tests for the assesssment of surface cleanliness - Part 3: Assessement of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) (ISO 8502-3:1992)

Artikelnummer: STD-26334

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-10

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 8502-3

Ersätts av: SS-EN ISO 8502-3:2017