Standard Svensk standard · SS-ISO 2819

Oorganiska ytbeläggningar - Metallbeläggningar på metall - Elektrolytiska ochkemiska beläggningar - Översikt över tillgängligametoder för vidhäftningsprovning

Status: Gällande

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and chemically deposited coatings - Review of methods available for testing adhesion

Artikelnummer: STD-4085

Utgåva: 1

Fastställd: 1981-02-15

Antal sidor: 12