Standard Svensk standard · SS-ISO 10587

Oorganiska ytbeläggningar - Provning av kvarstående försprödning hos metallbelagda, gängade föremål, fästelement och stänger - Metod med lutande anläggningsplan

Status: Gällande

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic and other inorganic coatings - Test for residual embrittlement in both metallic-coated and uncoated externally-threaded articles and rods - Inclined wedge method

Artikelnummer: STD-27661

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 12