Standard Svensk standard · SS-EN 288-4

Specifikation för godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Del 4: Svetsprocedurkontroll för bågsvetsning av aluminium och dess legeringar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15614-2:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 288-4

Specifikation för godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Del 4: Svetsprocedurkontroll för bågsvetsning av aluminium och dess legeringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard föreskriver hur ett svetsdatablad
godkänns genom kontroll.
Den anger villkoren för provning för godkännande
av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av
en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten
inom ramen för de parametrar som anges
i avsnitt 8.
Provning skall utföras enligt denna standard om
strängare provning inte föreskrivs av relevant
tillämpningsstandard eller kontrakt, vilka i så fall
skall gälla.
Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt
bearbetat aluminium och dess svetsbara legeringar
enligt EN 515 och EN 573-3. I denna standard står
termen aluminium för aluminium och dess legeringar.
Principerna i denna standard kan tillämpas
även på andra smältsvetsmetoder enligt överenskommelse
mellan de kontraktsslutande parterna.
ANM: Speciella förhållanden rörande service, material
eller tillverkning kan erfordra en mera omfattande provning
än denna standard föreskriver för att få mer information
och för att undvika att upprepa procedurprovningen
senare bara för att få ytterligare provdata. Sådan
provning kan innefatta:
– dragprovning i svetsens längdriktning
– bockprovning på svetsen eller speciellt bockprov
med förlängningsmätning
– slagprovning enligt Charpy med V-anvisning
– 0,2 %-gränsen
– brottförlängning
– kemisk analys
Bågsvetsning omfattar följande metoder enligt
EN 24063:
131 MIG-svetsning
141 TIG-svetsning
15 Plasmasvetsning
Andra smältsvetsmetoder efter överenskommelse.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 288-4

Specifikation för godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Del 4: Svetsprocedurkontroll för bågsvetsning av aluminium och dess legeringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding proceduretests for the arc welding of aluminium and its alloys

Artikelnummer: STD-21685

Utgåva: 2

Fastställd: 1997-12-05

Antal sidor: 57

Ersätter: SS-EN 288-4

Ersätts av: SS-EN ISO 15614-2:2005