Standard Svensk standard · SS-EN 288-4

Specifikation för godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Del 4: Svetsprocedurkontroll för bågsvetsning av aluminium och dess legeringar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15614-2:2005

Omfattning
Denna standard föreskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom kontroll. Den anger villkoren för provning för godkännande av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Provning skall utföras enligt denna standard om strängare provning inte föreskrivs av relevant tillämpningsstandard eller kontrakt, vilka i så fall skall gälla. Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt bearbetat aluminium och dess svetsbara legeringar enligt EN 515 och EN 573-3. I denna standard står termen aluminium för aluminium och dess legeringar. Principerna i denna standard kan tillämpas även på andra smältsvetsmetoder enligt överenskommelse mellan de kontraktsslutande parterna. ANM: Speciella förhållanden rörande service, material eller tillverkning kan erfordra en mera omfattande provning än denna standard föreskriver för att få mer information och för att undvika att upprepa procedurprovningen senare bara för att få ytterligare provdata. Sådan provning kan innefatta: – dragprovning i svetsens längdriktning – bockprovning på svetsen eller speciellt bockprov med förlängningsmätning – slagprovning enligt Charpy med V-anvisning – 0,2 %-gränsen – brottförlängning – kemisk analys Bågsvetsning omfattar följande metoder enligt EN 24063: 131 MIG-svetsning 141 TIG-svetsning 15 Plasmasvetsning Andra smältsvetsmetoder efter överenskommelse.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21685

Utgåva: 2

Fastställd: 1997-12-05

Antal sidor: 57

Ersätter: SS-EN 288-4

Ersätts av: SS-EN ISO 15614-2:2005