Standard Swedish standard · SS-EN 288-4

Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding proceduretests for the arc welding of aluminium and its alloys

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 15614-2:2005
Scope
Denna standard föreskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom kontroll. Den anger villkoren för provning för godkännande av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Provning skall utföras enligt denna standard om strängare provning inte föreskrivs av relevant tillämpningsstandard eller kontrakt, vilka i så fall skall gälla. Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt bearbetat aluminium och dess svetsbara legeringar enligt EN 515 och EN 573-3. I denna standard står termen aluminium för aluminium och dess legeringar. Principerna i denna standard kan tillämpas även på andra smältsvetsmetoder enligt överenskommelse mellan de kontraktsslutande parterna. ANM: Speciella förhållanden rörande service, material eller tillverkning kan erfordra en mera omfattande provning än denna standard föreskriver för att få mer information och för att undvika att upprepa procedurprovningen senare bara för att få ytterligare provdata. Sådan provning kan innefatta: – dragprovning i svetsens längdriktning – bockprovning på svetsen eller speciellt bockprov med förlängningsmätning – slagprovning enligt Charpy med V-anvisning – 0,2 %-gränsen – brottförlängning – kemisk analys Bågsvetsning omfattar följande metoder enligt EN 24063: 131 MIG-svetsning 141 TIG-svetsning 15 Plasmasvetsning Andra smältsvetsmetoder efter överenskommelse.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-21685

Edition: 2

Approved: 12/5/1997

No of pages: 57

Replaces: SS-EN 288-4

Replaced by: SS-EN ISO 15614-2:2005