Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom svetsprocedurkontroll. Denna standard är en del i en serie standarder. Detaljer om serien ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Standarden anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt och gjutet aluminium och dess legeringar. I denna standard betyder termen aluminium aluminium och aluminiumlegeringar. Denna standard gäller inte för färdigsvetsning av aluminiumgjutgods som behandlas av prEN ISO 15614-4. Bågsvetsning av aluminium täcks av följande metoder enligt EN ISO 4063: — 131 – metallbågsvetsning med inert gas, MIG-svetsning; — 141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning; — 15 – Plasmasvetsning ANM. Speciella driftsförhållanden, material eller tillverkningsförhållanden kan kräva mer omfattande provning än som anges i denna standard (se 7.1) Principerna i denna Europastandard kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-40221

Edition: 1

Approved: 7/11/2005

No of pages: 71

Replaces: SS-EN 288-4