Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom svetsprocedurkontroll.
Denna standard är en del i en serie standarder. Detaljer om serien ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A.
Standarden anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8.
Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt och gjutet aluminium och dess legeringar. I denna standard betyder termen aluminium aluminium och aluminiumlegeringar.
Denna standard gäller inte för färdigsvetsning av aluminiumgjutgods som behandlas av prEN ISO 15614-4.
Bågsvetsning av aluminium täcks av följande metoder enligt EN ISO 4063:
— 131 – metallbågsvetsning med inert gas, MIG-svetsning;
— 141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning;
— 15 – Plasmasvetsning
ANM. Speciella driftsförhållanden, material eller tillverkningsförhållanden kan kräva mer omfattande provning än som anges i denna standard (se 7.1)
Principerna i denna Europastandard kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-2:2005

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-40221

Edition: 1

Approved: 7/11/2005

No of pages: 71

Replaces: SS-EN 288-4