Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15620

Svetsning - Friktionssvetsning av metalliska material (ISO 15620:2000)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15620:2019

Omfattning
Denna standard anger krav för friktionssvetsning av delar tillverkade av metaller. Den anger krav särskilt för friktionssvetsning genom rotation med avseende på kunskap om svetsning, kvalitetskrav, svetsdatablad, godkännande av svetsprocedur och svetspersonal. Denna standard är tillämplig när ett kontrakt, en tillämpningsstandard eller krav i lagstiftning kräver bevis för en tillverkares förmåga att tillverka svetsade konstruktioner av en bestämd kvalitet. Den har utarbetats på ett uttömmande sätt för att användas som hänvisning i kontrakt. De angivna kraven kan antas i sin helhet eller en del kan strykas, om de inte är relevanta för den aktuella konstruktionen

Ämnesområden

Svetsning och lödning (25.160) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000)

Artikelnummer: STD-29647

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-02-02

Antal sidor: 75

Ersätts av: SS-EN ISO 15620:2019