Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15620

Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 15620:2019

Scope
Denna standard anger krav för friktionssvetsning av delar tillverkade av metaller. Den anger krav särskilt för friktionssvetsning genom rotation med avseende på kunskap om svetsning, kvalitetskrav, svetsdatablad, godkännande av svetsprocedur och svetspersonal. Denna standard är tillämplig när ett kontrakt, en tillämpningsstandard eller krav i lagstiftning kräver bevis för en tillverkares förmåga att tillverka svetsade konstruktioner av en bestämd kvalitet. Den har utarbetats på ett uttömmande sätt för att användas som hänvisning i kontrakt. De angivna kraven kan antas i sin helhet eller en del kan strykas, om de inte är relevanta för den aktuella konstruktionen

Subjects

Welding, brazing and soldering (25.160) Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000)

Article no: STD-29647

Edition: 1

Approved: 2/2/2001

No of pages: 75

Replaced by: SS-EN ISO 15620:2019