Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15681-2:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av ortofosfat och totalhalt fosfor genom flödesanalys (FIA och CFA) - Del 2: Metod med kontinuerligt flöde (CFA) (ISO 15681-2:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15681-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15681-2:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av ortofosfat och totalhalt fosfor genom flödesanalys (FIA och CFA) - Del 2: Metod med kontinuerligt flöde (CFA) (ISO 15681-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15681 specifies CFA methods for the determination of orthophosphate in the mass
concentration range from 0,01 mg/l to 1,00 mg/l P, and total phosphorus in the mass concentration range from 0,10 mg/l to 10,0 mg/l P. The method includes the digestion of organic phosphorus compounds and the hydrolysis of inorganic polyphosphate compounds, performed either manually as described in ISO 6878 [5], [6]
or with an integrated UV digestion and hydrolysis unit.
This part of ISO 15681 is applicable to various types of water (such as ground, drinking, surface, leachate and waste water). The range of application may be changed by varying the operating conditions.
This method is also applicable to the analysis of seawater, but with changes in sensitivity, by adaptation of the carrier and calibration solutions to the salinity of the samples.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15681-2:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av ortofosfat och totalhalt fosfor genom flödesanalys (FIA och CFA) - Del 2: Metod med kontinuerligt flöde (CFA) (ISO 15681-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2003)

Artikelnummer: STD-40553

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-30

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN ISO 15681-2:2018