Standard Svensk standard · SS-EN 1233

Vattenundersökningar - Bestämning av krom med atomabsorptionsspektrometri

Status: Gällande

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric method

Artikelnummer: STD-20004

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-01-31

Antal sidor: 12