Standard Svensk standard · SS-EN 936

Processkemikalier för beredning av dricksvatten -Koldioxid (kolsyra)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 936:2006

Omfattning
Applies to carbon dioxide for treating water for human consumption Covers the characteristics of carbon dioxide and defines the requirements and corresponding analytical procedures for carbon dioxide. Provides information on its use in treating water.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide

Artikelnummer: STD-22149

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-02-27

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 936:2006